ร่วม พิธี "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม 2565

พิมพ์

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายเอกชัย นิติกรวรากุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย ได้ร่วม พิธี "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม 2565 ณ ศาลา 60 พรรษาฯ จังหวัดกาญจนบุรี

alt

alt