เทศบาลตำบลหนองสาหร่ายเป็นตัวแทนในการมอบถุงยังชีพพร้อมเงิน 500 บาท ให้คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พิมพ์

เทศบาลตำบลหนองสาหร่ายเป็นตัวแทนในการมอบถุงยังชีพพร้อมเงิน 500 บาท ให้คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย

นางสาวเขียว  ทองอินทร์

69 ม.3 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

alt